Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Šī Privātuma politika regulē interneta veikala izsekot.lv un klienta (turpmāk tekstā – Jūs, Jūsu) personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas pamatprincipus un kārtību.

1.2 Jūsu personas datu vākšanu, apstrādi un uzglabāšanu nosaka šī Privātuma politika, Lietuvas Republikas Likums par personas datu tiesisko aizsardzību un citi tiesību akti.

1.3. Interneta veikalā norādot savus personas datus, Jūs piekrītat tam, ka izsekot.lv tos pārvaldīs un apstrādās šajā Privātuma politikā un tiesību aktos paredzētajos nolūkos un kārtībā.

1.4 Mēs apņemamies pārdot preces personām, kuras nav jaunākas par 18 gadiem. Ja esat jaunāks par 18 gadiem, Jūs varat iegādāties preces tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

2. Personas datu vākšana, apstrāde un uzglabāšana

2.1 “izsekot.lv” ievēro šādus personas datu apstrādes pamatprincipus:

2.1.1 Personas dati tiek vākti konkrētiem un likumīgiem mērķiem.

2.1.2 Personas dati tiek apstrādāti precīzi un godprātīgi.

2.1.3 Personas dati tiek pastāvīgi atjaunināti.

2.1.4 Personas dati tiek uzglabāti ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams, ņemot vērā konkrētos datu apstrādes mērķus.

2.1.5 Personas datus apstrādā tikai darbinieki, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības.

2.1.6 Visa informācija par apstrādātajiem personas datiem ir konfidenciāla.

2.2 izsekot.lv respektē ikvienas personas tiesības uz privātumu. Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, vecuma grupa, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita interneta veikala reģistrācijas anketā norādītā informācija) tiek vākti un apstrādāti sekojošiem mērķiem:

2.2.1. Jūsu preču pasūtījumu apstrādei;

2.2.2. finanšu dokumentu (piemēram, rēķinu) izsniegšanai;

2.2.3. ar preču izsniegšanu vai piegādi saistīto jautājumu risināšanai;

2.2.4. citu līgumsaistību izpildei;

3. Personas datu nodošana trešajām personām

3.1 Personas datu nodošana trešajām personām

3.1.2. Pārdevējam ir tiesības nodot informāciju trešajām personām tikai 2.2. punkta mērķu sasniegšanai.

3.1.3. Tikai Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

4. Reģistrācijas noteikumi

4.1. Reģistrācijas veidlapā Jums ir jānorāda pilnīga un pareiza informācija par sevi. Ja reģistrācijas veidlapā Jūs norādāt neprecīzus, nepatiesus vai maldinošus datus, mums ir tiesības atcelt Jūsu reģistrāciju un dzēst datus vai ierobežot Jūsu piekļuvi interneta veikalam.

5. Personas datu maiņa vai atjaunošana

5.1 Jums ir tiesības jebkurā laikā mainīt un/vai atjaunināt reģistrācijas veidlapā norādīto informāciju, par to paziņojot pa e-pastu: info@izsekot.lv

6. Sīkdatnes

6.1 Informējam, ka mēs uzglabājam informāciju (sīkdatnes) Jūsu datorā (ierīcē), lai piedāvātu Jums pilnu pakalpojumu klāstu mūsu vietnē. Mēs izmantosim šo informāciju, lai atpazītu Jūs kā iepriekšējo vietnes lietotāju, apkopojot vietnes apmeklējumu statistiku. Jūs jebkurā laikā varat apskatīt, kādu informāciju (sīkdatnes) mēs uzglabājam, un varat dzēst dažas vai visas savas sīkdatnes. Jums ir arī tiesības iebilst pret informācijas (sīkdatņu) ierakstīšanu un izmantošanu Jūsu datorā (ierīcē), taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietnes funkcijas. Lietojot interneta veikalu, Jūs piekrītat informācijas ierakstīšanai savā datorā (ierīcē). Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus vai sazinoties ar mums, izmantojot jebkuru no vietnē noradītajiem saziņas līdzekļiem.

7. Grozījumu veikšana Privātuma politikā

7.1 “izsekot.lv” ir tiesības veikt izmaiņas Privātuma politikā pilnībā vai daļēji, paziņojot par to interneta veikalam. Mūsu vietnes pakalpojumu turpmāka izmantošana nozīmē šo noteikumu ievērošanu. Visas radušās nesaskaņas un strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdi tiek risināti saskaņā ar LR likumdošanu.